KONTAKTNÍ OSOBY KONTAKTY

název: RŰPIK s. r. o.
projektová a inženýrská kancelář
sídlo: Vladislavova 51/13
110 00 Praha 1
telefon: 252 546 502
fax:
email: rupik@rupik.cz
IČ: 25680382
DIČ: CZ25680382
č.ú.: 164547897/0600 GE Money Bank

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60635

ing. Daniel RŰCK
daniel.ruck@rupik.cz
+420 608 301 011