Hygienické zázemí

Hygienické zázemí

Palác Praga A

2017

ČINNOST SPOLEČNOSTI

PROJEKČNÍ ČINNOST

ENERGETICKÉ VÝPOČTY

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBORU TZB

TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR INVESTORA

INŽENÝRING

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY